Stichting Familiehistorie Westera Wilkens

Verveners & Turfdragers
Title
Ga naar de inhoud

Welkom op de website van de Stichting Familiehistorie Westera Wilkens.
Wat vindt u hier allemaal?
Het onderzoeken van onze kwartierstaten levert niet alleen een stroom feiten op, maar er komen ook rare bijzonderheden, aardige weetjes en sterke verhalen voorbij. Een selectie daaruit treft u op deze pagina´s aan en de komende tijd zal dat doorgaan. Door het grootschalig scannen door vele archieven komen op plaatsen waar je het niet direct verwacht bijzondere vermeldingen tevoorschijn.

Als u wilt weten welke bronnen wij gebruikt hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Gezien de voordragt van Onzen Minister van Justitie van den 28 April 1859, tot het verleenen van afslag of ontslag aan zoodanige gevangene veroordeelden die, uit aanmerking van hunne vlijt in den aan hen opgelegden arbeid, hun goed gedrag en andere redenen geacht worden Onze genade betooning te mogen ondervinden.
Koninklijk Besluit d.d. 30 april 1859
Binnenkort op deze website:

Er zitten nogal wat criminelen tussen de voorouders in deze kwartierstaten. Niet alleen Jan Johannes Mihl moest voor het Provinciaal Gerechtshof in Groningen verschijnen (zie hiervoor Diefstal van twee schapen), ook Marchien Hindriks Drobe moest daar langs (zie Acht jaar tuchthuis). Maar er was ook wat met een lading erwten, en Roelf Tammes Suk komt in de gevangenis een bekende tegen...

In de archieven komt de volgende, ietwat verouderde tekst voor:
WILT GHI LEVEN IN RUST ENDE IN WILLE HOERET SIET ENDE SWIGET STILLE
Wat zou daarmee bedoeld worden, en waar staat die tekst op?

En de komende maanden wordt het verhaal van de turfdrager en huizenbezitter Hendrick Hendrickse Vesterinck verder uitgebreid.

De Kwartierstaat Westera en de Kwartierstaat Wilkens zijn ook te raadplegen op de website Genealogie Online.
Wilt u ons een berichtje sturen als u een fout ontdekt?
Laatst gewijzigd 01-12-2022

© 2003-2022   Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Terug naar de inhoud