Woordenlijst - Stichting Familiehistorie Westera Wilkens

Verveners & Turfdragers
Title
Ga naar de inhoud

Verklarende woordenlijst

In de wereld van de genealogie worden nogal wat termen en uitdrukkingen gebruikt die leken niet altijd kennen of herkennen. Een aantal van die vreemde woorden en uitdrukkingen worden op deze pagina voorzien van een uitleg.

Genealogische termen als kwartierstaat en parenteel.

De benamingen voor de verschillende generaties.

Een aantal Kadastrale termen zoals ze onder andere op deze pagina's voorkomen.

De maanden januari, februari en september kent u wel. Maar welke maand is nou weer de bloeimaand, de oogstmaand, of de slachtmaand?

Niet alleen in de doop- trouw- en begraafboeken, maar ook in de rechtbanken werden woorden en uitdrukkingen uit het Latijn gebruikt. De betekenis van een aantal begrippen uit het Latijn.

In oude aktes komen uiteraard ook vele, inmiddels verouderde begrippen voor. Zoals beneffens, dedigslieden, extraheren. Wat betekenen ze?


Voor wie niet precies weet wat je je voor moet stellen bij een kwartierstaat en hoe het zit met die nummering, staat er een uitleg op de hiernaast vermelde pagina’s.


Uitleg voor leken bij de Kwartierstaat Westera
Uitleg voor leken bij de Kwartierstaat Wilkens


Kwartierstaat
Wanneer je alle voorouders van jezelf of van een andere persoon wilt uitzoeken, maak je een kwartierstaat. Je begint dan bij de persoon van wie je de kwartierstaat maakt, de kwartierdrager of proband(us). Vervolgens noteer je de ouders, hun ouders, alle grootouders, betovergrootouders, en ga je door tot je niet verder komt. Bij elke generatie terug in de tijd, verdubbelt het aantal voorouders in het schema.
Genealogie
In een genealogie achterhaal je alle mannelijke afstammelingen van de stamvader. Je noteert per generatie steeds van alle zoons het volledige gezin en van alle dochters alleen de eventuele partners. Je vervolgt het onderzoek steeds met de gezinnen van de zoons, en daarna met die van hun zoons enzovoort. Worden ook alle naamdragers genoteerd die niet tot de mannelijke lijn behoren, dan spreek je van een naamgenealogie.
Parenteel
Wil je alle nakomelingen van je stamvader in mannelijke én in vrouwelijke lijn weten, dan maak je een 'parenteel'. Je zoekt dan gezinsgegevens van zowel zoons als dochters, vervolgens van hun zoons en dochters, enzovoort. Een parenteel is dus de meest uitgebreide vorm van afstammingsonderzoek.
Nummering genealogie en parenteel
Dat systeem wordt in een genealogie of parenteel verfijnd door de kinderen van de stamvader in volgorde van geboorte de cijfers 1, 2, 3 enzovoort te geven. Kinderen met nageslacht krijgen een generatienummer, gevolgd door kleine letters a, b, c enzovoort.
Nummering kwartierstaat
Bij kwartierstaten wordt het 'systeem-Kekule' het meest gebruikt. De 'proband' krijgt nummer 1 en zijn of haar vader en moeder respectievelijk nummer 2 en 3. De ouders van de vader krijgen de nummers 4 en 5, die van de moeder 6 en 7. Mannen hebben altijd een even nummer (behalve de mannelijke proband), vrouwen een oneven nummer. Kwartierstaatnummers zijn eenvoudig te berekenen op basis van het nummer van het kind (k): de vader heeft als nummer kx2, de moeder (kx2)+1. Heeft het kind nummer 231 dan heeft zijn vader nummer 462 en zijn moeder 463.
---

Generaties
Hoe worden de voorouders in de verschillende generaties genoemd? In de Kwartierstaat Westera en de Kwartierstaat Wilkens worden deze benamingen niet gebruikt, maar de voorouders in deze generaties worden als volgt genoemd:
Generatie 1   Proband
Generatie 2   Ouders
Generatie 3   Grootouders
Generatie 4   Overgrootouders
Generatie 5   Betovergrootouders
Generatie 6   Oudouders
Generatie 7   Oudgrootouders
Generatie 8   Oudovergrootouders
Generatie 9   Oudbetovergrootouders
Generatie 10   Stamouders
Generatie 11   Stamgrootouders
Generatie 12   Stamovergrootouders

Voor de overige generaties: zie de Wikipediapagina "Lijst van benamingen voor generaties".

---

Minuutplan
Dit zijn gedetailleerde historische kaarten uit de periode 1811 – 1832. Ze zijn gemaakt ten behoeve van een toen nieuw systeem van belastingheffing. Op de minuutplans zijn de toenmalige eigendomsgrenzen van percelen te zien. Daarnaast zijn op de minuutplans veel contouren van de toen aanwezige bebouwing zichtbaar.
Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel
Een Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT) maakt onderdeel uit van de registratie in het kadaster. Een OAT bevat de eigendomsgegevens per kadastraal perceel zoals de eigenaar, gebruik en oppervlakte. Deze gegevens werden geregistreerd in de volgorde van de secties en de perceelnummers. De OAT en de minuutplans mochten niet worden gewijzigd. Zij geven dus de situatie weer zoals die omstreeks 1832 werd vastgesteld.


---
Louwmaand
Januari
Sprokkelmaand
Februari
Lentemaand
Maart
Grasmaand
April
Bloeimaand
Mei
Zomermaand
Juni
Hooimaand
Juli
Oogstmaand
Augustus
Herfstmaand
September
Wijnmaand
Oktober
Slachtmaand
November
Wintermaand
December
---
Baptizata est
Zij is gedoopt
Baptizati sunt
Zij zijn gedoopt
Baptizatus est
Hij is gedoopt
Et
En
Illegitimus
Onwettig
In facie ecclesiae
Ten overstaan van de kerk
Susc.
Doopgetuigen
Susceptores
Doopgetuigen
Ut dicitur
Zoals gezegd wordt
Ut supra
Als hierboven (beschreven)
---
Beneffens
Verouderde vorm van benevens: Evenals, alsmede
Blaker
Lage kandelaar met brede voet en een handvat in de vorm van een oog of een steel
Bruidsdeur
Zijportaal van de kerk, waarvoor de huwelijken ten overstaan van de priester gesloten werden
(zie ook: In facie ecclesiae)
Commensaal
Kostganger, iemand die (tegen betaling) bij iemand anders voeding en onderdak ontvangt
Comparant
De persoon die voor een notaris of rechter verschijnt om iets te regelen of te verklaren
Dedigslieden
Getuigen
Extraheren
Een uittreksel maken, samenvatten
Onecht kind
Buitenechtelijk kind
Overste
Aanspreektitel van een luitenant-kolonel
Resolveren
Bepalen, beslissen
Tondel
Licht ontvlambaar materiaal dat dient voor het maken van vuur
Vaandrig
Laagste officiersrang in het leger
Vermits
Omdat, aangezien
© 2003-2024   Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Terug naar de inhoud