dV-37 - Stichting Familiehistorie Westera Wilkens

Verveners & Turfdragers
Title
Ga naar de inhoud

Steun van een gedeputeerdeUlfert Wilkens (1874-1949) was aan het begin van de twintigste eeuw de schoenmaker van Baflo. In de krant verschenen geregeld advertenties waarin hij vroeg om schoenmakersknechten die zich bij hem verder konden bekwamen.
Samen met zijn zwager Jacobus Diephuis had hij ook een schoenfabriek, waarin zij 1e kwaliteit ‘Brabantsch schoenwerk’ maakten.

Naast het schoenmakerswerk was Ulfert Wilkens ook gemeenteraadslid in Baflo. In 1919 werd hij gekozen met 70 van de 656 uitgebrachte stemmen. Zes jaar later werd hij echter geschorst vanwege de levering van schoenen aan de armere inwoners van het dorp. Het werd betaald door het armbestuur. In de gemeenteverslagen van Baflo staat vermeld wat er zoal in de raadsvergaderingen besproken is, en in 1925 is daar de ‘schorsing van het raadslid U. Wilkens’ te ontdekken.


Ulfert Wilkens kreeg steun uit onverwachte hoek. De gedeputeerde Lambertus Helbrich Mansholt schreef in een open brief in ‘Het Volk’ dat hij ervan overtuigd was dat Wilkens te goeder trouw gehandeld had.
Mansholt gaat nog even door over de goede naam die Wilkens in Baflo heeft, en komt dan aan bij de ‘bijzonder hatelijke kant van deze zaak’. In de jaren van het lidmaatschap van de raad heeft Ulfert Wilkens altijd naar zijn beste krachten de gemeentebelangen gediend.


Daarbij kwam hij geregeld in botsing met de burgemeester, Willem Frederik van Spengler. Deze probeerde met autoritair optreden goed te maken wat hij miste aan takt, inzicht en gezond verstand.
Forse kritiek van deze gedeputeerde op de burgemeester, en die was daar dan ook niet van gediend. Maar Mansholt deed er nog een schepje bovenop:
“Gij hebt bij dit alles nimmer hem gespaard, die om zijn persoonlijke kwaliteiten nooit tot burgemeester van een gemeente zou zijn benoemd, indien hij niet ook jonkheer voor zijn naam had kunnen schrijven”.
 
De volledige tekst van de open brief aan het ex-raadslid U. Wilkens is hier te lezen.

© 2003-2024   Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Terug naar de inhoud