dV-60 - Stichting Familiehistorie Westera Wilkens

Verveners & Turfdragers
Title
Ga naar de inhoud

Neef en nicht


De weduwe Jantje Kampinga trouwde in 1902 met de kort daarvoor gescheiden Harm Perdon.
Deze Harm Perdon was in 1887 getrouwd met Trijntje Smit. Zo op het eerste oog was er, afgezien van de echtscheiding, niet zo veel bijzonders aan dat huwelijk. Als je de huwelijksakte iets verder doorleest, valt er bij de ouders van bruid en bruidegom wel wat op.
Harm Perdon […] minderderjarige zoon van Popko Perdon […] en diens echtgenoote Joanna Smit [….].
Trijntje Smit […] minderjarige dochter van Jochem Bloem Smit en van Mijntje Perdon […].
Het lijkt er hier op dat de vader van de bruidegom familie is van de moeder van de bruid.  Ook de moeder van bruidegom en vader van de bruid hebben dezelfde achternaam.
Nu is Smit natuurlijk een meer voorkomende naam dan Perdon, maar in de huwelijksakten van de beide ouderparen is precies te zien hoe het zit. Harm Perdon en Trijntje Smit zijn een volle neef en nicht.
Uit de huwelijksakte van Popko Perdon en Joanna Smit:
Popko Perdon […] minderjarige zoon van Harm Poppes Perdon […] en van Aaltje Niklaas Sterenberg […].
Joanna Smit […] minderjarige dochter van wijlen Jacob Smit […] en Anna Daniels de Goede […].
Uit de huwelijksakte van Jochem Bloem Smit en Mijntje Perdon:
Jochum Bloem Smit […] meerderjarige zoon van wijlen Jacob Hindriks Smit […] en Anna Daniels de Goede […].
Meintje Perdon […] meerderjarige dochter van Harm Poppes Perdon […] en van Aaltje Niklaas Sterenberg […].
© 2003-2024   Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Terug naar de inhoud