dV-65 - Stichting Familiehistorie Westera Wilkens

Verveners & Turfdragers
Title
Ga naar de inhoud

Nimmer iets van hem vernomen

De spoorarbeider Egbert Bras, die gedurende een aantal jaren met Immina Bugel (1842-1917) door Nederland trok, was getrouwd. In 1850 trouwde Egbert Bras, die afkomstig was uit Poederoijen in Gelderland, met Fransina Verhoef. Bij de geboorte van hun dochter Francina Bras, was Egbert niet in staat aangifte te doen, omdat hij afwezig was. Hij was in die tijd schipper. Drie jaar later, bij de geboorte van hun zoon Jan, staat er in de geboorteakte vermeld:
Egbert Bras, van beroep Werkman, woonplaats Onbekend en afwezig […].


In 1867 duikt Egbert Bras weer op, in Utrecht, al zal zijn verblijfplaats bij zijn echtgenote niet bekend geweest zijn. Op 11 juli van dat jaar doet hij aangifte van de geboorte van twee kinderen van Immina Bugel, die in zijn huis geboren zijn. Ook in 1868, bij de aangifte van de geboorte van een dochter van Immina Bugel, verschijnt hij op het gemeentehuis als getuige.
Bij het huwelijk van Francina Bras, de dochter van Egbert Bras en Fransina Verhoef, blijkt duidelijk hoe Egbert de rest van het gezin in het ongewisse heeft gelaten over zijn verblijfplaats.
In een van de bijlagen bij de huwelijksakte van 3 augustus 1881 staat vermeld:
‘Te kennen gevende: dat zij voornemens zijnde zich in het huwelijk te begeven, daartoe de toestemming van haren genoemde vader zoude behooren te hebben, dat haar vader echter gedurende ruim twaalf jaren de gemeenschappelijke woning heeft verlaten en dat nimmer iets van hem is vernomen.’

En verderop in de akte worden nog een aantal personen genoemd die verklaarden dat zij Egbert Bras al vele jaren niet gezien hebben in de buurt van zijn gezin.
‘En zijn daartoe met haar verschenen de volgende vier getuigen, als:
1 Joost Pels, oud 65 jaren, werkman, wonende te Woerden,
2 Jan Groenendijk, oud 52 jaren, winkelier, wonende te Woerden,
3 Hendrik van den Heuvel, oud 64 jaren, werkman te Woerden wonende
4 Jan Duis, oud 58 jaren, werkman, te Woerden wonende.
Die verklaarden dat de persoon van Egbert Bras, echtgenoot van Francina Verhoef, gedurende ruim twaalf jaren zijne vrouw heeft verlaten, dat zij in dien tijd nimmer iets van hem hebben vernomen en niet weten waar of hij woont en of hij levend of dood is, zoodat daardoor onmogelijkheid bestaat, dat hij zijnen wil verklare.’

Gedurende ruim twaalf jaren, maar waarschijnlijk nog langer, wisten zijn vrouw en dochter niet waar Egbert Bras verbleef. Al die tijd was hij in de buurt van Immina Bugel, zoals beschreven in Ronde van Nederland. Binnenkort zal er een uitgebreider verslag verschijnen van deze tocht.
Op 30 oktober 1881 is Egbert Bras overleden in de gemeente Onstwedde, zonder dat hij zijn vrouw en dochter nog weer gezien heeft.

Egbert Bras
geb. 18-03-1826 te Poederoijen
overl. 30-10-1881 te Onstwedde
zoon van Hermanus Bras en Anna Elizabeth le Poeter
x 05-10-1850 te Woerden
Fransina Verhoef
geb. 03-11-1829 te Woerden
overl. 15-02-1904 te Utrecht

Kinderen:
1. Frans Bras
geb. 25-01-1851 te Woerden
overl. 01-05-1856 te Woerden
2. Francina Bras
geb. 07-03-1860 te Woerden
overl. 05-11-1924 te Utrecht
3. Jan Bras
geb. 08-12-1863 te Woerden
overl. 15-08-1865 te Woerden


© 2003-2024   Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Terug naar de inhoud