dV-70 - Stichting Familiehistorie Westera Wilkens

Verveners & Turfdragers
Title
Ga naar de inhoud

De bediening van de centrale verwarming

Het archief van de Universiteitsbibliotheek in Groningen heeft wat foto’s en andere stukken over het jubileum van Gerrit Vestering. Deze voormalige postbode begon in februari 1917 als bediende en promoveerde bijna twee jaar later tot bediende eerste klasse. Hij was toen tevens belast met de bediening van de centrale verwarming, zoals vermeld werd in het Nieuwsblad van het Noorden van 30 december 1918.

terug naar de beginpagina van 'Vestering'

Bij het jubileum in 1942 pakte de Universiteitsbibliotheek groot uit. Zo werd er opgericht Het Comité tot het aanbieden van een blijk van waardering aan den Heer G. VESTERING, bediende 1e klasse der Universiteitsbibliotheek. Hij was een ijverige beambte, die zijn werkzaamheden veelal op de achtergrond uitvoerde, zo staat te lezen in de brief die door het Comité verspreid werd.
Tientallen bekenden en collega´s droegen bij aan een gezamenlijk cadeau, dat onder andere bestond uit een gegraveerde zilveren plaat en een bril met etui. Hij werd in de met palmen versierde assistentenkamer toegesproken door de directeur, de heer De Buck. Dominee Westerloo sprak namens de bezoekers van de bibliotheek, en oud-bibliothecaris de heer Roos had nog een persoonlijk woord voor Gerrit Vestering. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om de jubilaris geluk te wensen.


Overigens liet Gerrit Vestering al eerder tijdens recepties van zich horen. Bij het afscheid van A. Nienhuis als administrateur van de Universiteitsbibliotheek, in 1933, sprak Gerrit de heer Nienhuis namens het personeel toe.


En ook bij het 40-jarig jubileum van de bibliotheekbeambte J. Niewold kwam Gerrit Vestering aan het woord. Zo is er te lezen in het bibliotheektijdschrift:
‘Nadat de heer G. Vestering met uit het hart komende welsprekendheid in een persoonlijk woord van zijn hoogachting voor den jubilaris getuigd had, dien hij een gelukkigen ouderdom toewenschte, sprak de heer E.J. Jansen van ’t Laar namens de Vereeniging van Hooger Onderwijs-personeel.’Dankzij het al eerder genoemde archief van de Universiteitsbibliotheek weten we dat Gerrit Vestering ook een bijdrage heeft geleverd bij het 25-jarig ambtsjubileum van zijn collega, de bediende G.C. Langius.
© 2003-2024   Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Terug naar de inhoud