dV-73 - Stichting Familiehistorie Westera Wilkens

Verveners & Turfdragers
Title
Ga naar de inhoud

Turfdrager en huizenbezitter

Het lijkt op het eerste gezicht misschien een zwaar beroep, dat van turfdrager. Je zou ook niet verwachten dat je er vermogend van wordt, maar in de Kwartierstaat Wilkens komt toch een turfdrager voor die een drietal huizen aan zijn erfgenamen wou nalaten.
We hebben het hier over de Amsterdammer Hendrick Hendrickse Vesterinck. In 1742, bij het opmaken van zijn testament, laat hij het volgende noteren:
de twee klijnsoonen [...] van de nalatenschap soveel het beloop van haar legitime portie aangaat, en verder niet, als vrij goed sullen mogen disponeeren [...].
Kort gezegd komt het erop neer dat de twee kleinzonen van deze Hendrick Vesterinck alleen vrij over de legitieme portie mogen beschikken. De rest moet als een gezamenlijk bezit blijven bestaan, en geregeerd en geadministreerd worden door een aantal aan te stellen administrateurs.terug naar de beginpagina van
Amper twee jaar later, na het overlijden van Hendrick Vesterinck werd in de akte van scheiding, verleden voor notaris Burghout, uiteengezet over welk deel van de nalatenschap de erfgenamen Hendrik en Gijsbert Vestering konden beschikken. Het is het begin van een ware zoektocht door de archieven naar wat er allemaal gebeurde met een drietal huizen, die uiteindelijk pas in 1783 verkocht werden door de erfgenamen van Hendrik en Gijsbert Vestering.

Obligaties, aktes, een huis dat op instorten staat: het komt allemaal voorbij. En hoe kwam deze turfdrager eigenlijk aan al die huizen?
Op deze pagina's verschijnt er de komende tijd een verslag van die zoektocht.
Uit het testament van Hendrick Hendrickse Vesterinck.
© 2003-2024   Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Terug naar de inhoud