dV-43 - Stichting Familiehistorie Westera Wilkens

Verveners & Turfdragers
Title
Ga naar de inhoud

Mihl in Hoorn

Op 6 maart en op 9 april 1856 werd Jan Johannes Mihl veroordeeld tot gevangenisstraffen wegens het stelen van vee in de weide. Een groot deel van deze straf heeft hij uitgezeten in de gevangenis in Hoorn. In het stamboek werd hij ingeschreven op 2 mei van datzelfde jaar.
Zijn partners in crime, met wie hij de diefstallen van schapen pleegde, waren eind april al in Hoorn geaariveerd. Enne Freerks de Graaf met wie hij in november 1855 de diefstal pleegde, overleed op 6 mei. Hij was net twee weken in de gevangenis in Hoorn.
Maar ook Menne Luitjen Buikema, met wie Jan Johannes Mihl de diefstal pleegde in december 1854, kwam niet meer vrij. Op 23 februari 1857 is hij op 25-jarige leeftijd overleden.


Jan Johannes Mihl heeft zelf een groot gedeelte van zijn straf gewerkt in de gevangenis in Hoorn, en omdat hij goed zijn best deed, werd er een verzoek ingediend om strafvermindering. Bij Koninklijk Besluit van 30 april 1859 kreeg hij zes maanden afslag.
Gezien de voordragt van Onzen Minister van Justitie van den 28 April 1859 No. 156, 2e Afd., tot het verleenen van afslag of ontslag aan zoodanige gevangene veroordeelden die, uit aanmerking van hunne vlijt in den aan hen opgelegden arbeid, hun goed gedrag en andere redenen geacht worden Onze genade betooning te mogen ondervinden.

Door deze zes maanden afslag werd Jan Johannes Mihl op 8 september 1859 vrijgelaten. Hij overleed op 18 april 1865 en werd 39 jaar oud.

Naar het begin van


Jan Johannes Mihl voor het gerechtshof op

© 2003-2024   Stichting Familiehistorie Westera Wilkens
Terug naar de inhoud